O autorze
Głównodowodzący w zespole Biznes Hero. Jest specjalistą ds.rozwoju i kreowania wizerunku.
Pomaga mikro i małym firmom w budowaniu silnej marki i pozycji na rynku.
www.bizneshero.pl

Szansa na rozwój dla małych i dużych - outsourcing w firmie

W ostatnich latach nawet w dużych firmach na stałe zagościła moda na tzw. „etat wolny”, czyli samozatrudnienie w ramach wykonywanej pracy. Powód takiego stanu rzeczy? Składki i obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika, które piętrzą się często nieproporcjonalnie do jego wydajności. Wszystko to powoduje, że w siłę rośnie outsourcing.

Badania z 2013 roku wykazały, że już ponad 46 % przedsiębiorstw w Polsce korzysta z usług firm zewnętrznych, a prawie 1/3 badanych uznała, że przeznaczy na outsourcing więcej środków poszerzając tym samym obszar zadań realizowanych poza firmą.Przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z outsourcingu w obszarach nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością. Mowa tu przede wszystkim o usługach IT czy obsłudze księgowej. Nie zmienia to jednak faktu, że wachlarz usług możliwych do „wyprowadzenia” z firmy stale się poszerza. Są to np. usługi prawnicze, marketingowe, obsługa graficzna, a nawet usługa sekretarki, która powita rozmówce, umówi spotkanie lub przekieruje rozmowę – idealne rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorstwa.

Na rynku nie brakuje przykładów firm, które dzięki outsourcingowi zoptymalizowały koszty i wydajność pracy poprawiając dzięki temu swoje wyniki finansowe. Przykładem może być choćby koncern paliwowy BP, który dzięki zmniejszeniu zatrudnienia zanotował dziesięciokrotny wzrost produktywności na przestrzeni zaledwie kilku lat.

Podobny efekt można uzyskać w małych i mikroprzedsiębiorstwach, w których standard to korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych. Częstym jednak problemem jest koordynacja podmiotów, które takie usługi wykonują. Stąd też warto korzystać – w miarę możliwości - z pakietów usług, które realizowane są przez jeden podmiot. Pozwala to na zmniejszenie kosztów i czasu potrzebnego na kontakt z różnymi wykonawcami.

Przy wyborze firmy outsourcingowej zwrócić należy uwagę nie tylko na cenę, ale również opinię. Najlepszym sposobem na pozyskanie dobrego partnera będzie zasięgnięcie języka wśród znajomych przedsiębiorców lub przynajmniej poproszenie o stosowne referencje od firmy, z którą podjęliśmy już rozmowy.

Warto ponadto zadbać o jak najlepszą przejrzystość i szczegółowość umowy o współpracy. Jasne określenie zadań, a czasami nawet celów jakie chcemy osiągnąć, pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości. Ważnym elementem będzie również elastyczność - umowa z jedno- lub trzymiesięcznym wypowiedzeniem powinna być tu standardem, choć tak naprawdę wszystko zależy od rodzaju wykonywanych usług. Ma to duże znaczenie szczególnie w outsourcingu, w ramach którego zlecamy istotne działania dla podstawowego funkcjonowania naszej firmy.

Pamiętaj o uwzględnieniu dobrego sposobu komunikacji i raportowania, a z pewnością będziesz zadowolony z tego typu rozwiązań biznesowych oszczędzając czas, pieniądze i nerwy. No i co najważniejsze: będziesz mógł zająć się tym, co w Twojej firmie najważniejsze, czyli zdobywaniem i obsługą swoich nowych klientów.
Trwa ładowanie komentarzy...